Svinnkollen – minska matsvinnet i svenska skolor!

Svinnkollen skjuts upp! På grund av det nya coronaviruset kommer Svinnkollen att skjutas upp till hösten 2020. Vi återkommer med nya datum i god tid inför experimentet. Om du är lärare så kan du gärna anmäla din klass i formuläret nedan, så håller vi dig informerad via e-post.

Vår mat står för över en tredjedel av människans klimatpåverkan. Samtidigt slängs närmare en tredjedel av maten som produceras. Nu vill forskare testa ett nytt sätt att minska matsvinnet. Och de behöver hjälp från Sveriges lärare och elever!

Människans behov av mat innebär stora påfrestningar på jordens resurser. Den biologiska mångfalden hotas när regnskog skövlas för att ge plats för åkrar och plantager. Jordbrukets bekämpningsmedel och konstgödsel kan orsaka skador i naturen. Haven blir utfiskade så att arter riskerar att dö ut. Dessutom leder produktionen av livsmedel till stora utsläpp av växthusgaser. En tredjedel av människans klimatpåverkan kommer just från våra livsmedel*.

Samtidigt slänger vi nästan en tredjedel av maten som produceras**. Läs det igen: Vi slänger nästan en tredjedel av vår mat. Om vi kunde minska detta svinn så skulle vi ta ett stort steg mot en mer hållbar framtid.

Forskare vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm (KTH), Högskolan Dalarna och företaget Consupedia har tagit fram ett nytt sätt att minska matsvinnet. Nu vill de ha hjälp av Sveriges lärare och elever för att testa om det fungerar!

I Svinnkollen kommer elever att få använda en app för att undersöka sitt matsvinn i skolan. Appen berättar om dagens meny och de olika rätternas klimatpåverkan. Med hjälp av artificiell intelligens beräknas sedan klimatpåverkan av den mat som varje enskild elev, och klassen som grupp, kastar. Det handlar både om att vi lär oss mer om vår konsumtion – och att vi tar hjälp av modern teknik.

* Källa: https://www.nature.com/news/one-third-of-our-greenhouse-gas-emissions-come-from-agriculture-1.11708
** Källa: https://www.bcg.com/publications/2018/tackling-1.6-billion-ton-food-loss-and-waste-crisis.aspx

Svinnkollen i korthet

Genomförs under senare delen av hösten 2020 (mer info kommer).

Dina uppgifter som lärare blir att:

  • Skicka skolans veckomeny till forskarna
  • Registrera ett klasskonto i appen
  • Introducera experimentet för eleverna
  • Påminna eleverna om experimentet under veckan som ni deltar
  • Förmedla resultaten till eleverna när experimentet är färdigt

Till din hjälp kommer du att ha ett filmklipp som berättar allt eleverna behöver veta om experimentet; en kortfattad lärarhandledning; möjlighet att ställa frågor direkt till forskarna via e-post eller i en Facebook-grupp.

I korthet kommer eleverna att:

  • Ta del av information om dagens skolmeny via appen
  • Fotografera tallriken innan de börjar äta
  • Fotografera tallriken när de har ätit färdigt

Tips och förslag på hur man kan involvera yngre elever, som inte har tillgång till mobiltelefoner på skoltid, kommer att finnas med i lärarhandledningen.

Under veckan kan klassen följa sitt matsvinn och jämföra med andra klasser runtom i landet. (Uppgifterna om de enskilda elevernas svinn är dock enbart tillgängligt för eleverna själva.)

Tidsplan
Klasserna genomför experimentet under en valfri vecka i en treveckorsperiod (datum meddelas senare).
App, filmklipp och lärarhandledning skickas ut till anmälda klasser cirka en månad innan experimentet genomförs.
Forskarna presenterar resultaten från experimentet i början av 2021.

Forskarna bakom

Bakom Svinnkollen finns ett gäng engagerade forskare med ett gemensamt mål – en hållbarare värld!

Om appen

Appen använder AI för att scanna din mat och hämtar information med hjälp av botar. Den är gjord av Consupedia.

Lärarmaterial

Material du kan använda i din undervisning för att arbeta med Svinnkollen.

Matsvinn som problem

En tredjedel av maten som produceras slängs. FN har som mål att minska matsvinnet med 50% till år 2030. Men varför slängs så mycket mat?